Tarihi Yapılarda Dron Kullanılarak Fotogrametrik 3B Nokta Bulutu Üretimi ile Rölöve Yapımı


Creative Commons License

Ersoy N., Çetin İ.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.29-39, 2023 (Peer-Reviewed Journal)