Asit karışımlarının titrasyonla analizi


Creative Commons License

Budak T., Budak H., Afşar H.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Formik asit ve asetik asit endüstriyel alanda sıklıkla kullanılan pahalı asitler arasında yer almaktadır. Maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı nisbeten daha ucuz olan asitlerle karıştırılarak pazarlanabilmektedirler. Bu çalışmada formik asit ve asetik asidin; hidroklorik asit, nitrat asidi, sülfürik asit ve bunun yanısıra perklorik asit ile zayıf asit-kuvvetli asit ikili karışımları hazırlanmış, kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile potansiyometrik titrasyonları yapılmıştır. Elde edilen titrasyon eğrileri incelendiğinde zayıf asit ve kuvvetli aside ait olan iki farklı dönüm noktası görülmektedir. Daha sonra zayıf asidin eş (konjuge) bazıyla potansiyometrik titrasyonlar tekrarlanmış ve sadece kuvvetli aside ait olan bir dönüm noktası belirlenmiştir. Potansiyometrenin temin edilemediği durumlarda dahi, hileli ürünün tespit edilmesini sağlayabilmek amacıyla farklı indikatör karışımları kullanılarak titrasyonlar tekrarlanmıştır. Bromfenol mavisi / dimetil sarısı indikatörlerinin %1’lik çözeltileri 4,5/0,5 (h/h) oranında karıştırılarak, bu indikatör karışımı eşliğinde gerçekleştirilen titrasyon sonuçları incelenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile belirlenen hedeflere uygun olarak, hileli yapıya sahip olan zayıf asit-kuvvetli asit karışımları; zayıf asidin eş bazının kullanılması ile yapılan potansiyometrik titrasyonla yada önerilen indikatör karışımı eşliğinde kuvvetli bir bazla titrasyonla kolaylıkla analiz edilebilmektedir.