Yapay Uydu Teknikleri ile Konum Belirleme Sistemi


UZEL T., KIRAN H., HOŞBAŞ R. G., ERSOY N.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 1995 (Peer-Reviewed Journal)