Zincir baklasında yük altında oluşan gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemi ve fotoelastisite yöntemiyle incelenmesi


Creative Commons License

Azeloğlu C. O., Keskin Öner İ., Bayraktar M.

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik), vol.2008, no.5, pp.41-48, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Zincir mekanizmaları hareket ve güç iletimi sağlamak amacıyla pek çok mühendislik uygulamasında kullanılan sistemlerdir. Bu mekanizma içerisinde zincirin yük altındaki mekanik davranısı özellikle önem arz eder. Zincir baklasında yük altında olusan gerilme dağılımı ile ilgili olarak çesitli arastırmacılar tarafından çesitli yaklasımlar ortaya konmustur. Bu çalısmada, yük altındaki zincir baklası üzerinde olusan gerilme dağılımıyla ilgili çalısmalar ele alınmakta, ardından bir zincir baklasının katı modeli hazırlanarak zincirin yük altındaki mekanik davranısı sonlu elemanlar yöntemiyle ortaya konmaktadır. Ardından zincir baklasının araldite malzemeden bir modeli hazırlanarak fotoelastisite deneyiyle zincirin kritik bölgelerindeki gerilme dağılımı gözlemlenmektedir. Buna göre, nümerik analizle elde edilen gerilmelerin yoğunlastığı bölgeler, fotoelastisite deneyi ile elde edilen gerilme bölgeleriyle karsılastırılmakta ve sonuç kısmında sonlu elemanlar analizi ve fotoelastisite deneyi sonuçları birlikte değerlendirilerek zincir baklasında gerilme, gerilme dağılımı, deformasyon ve kırılma ile ilgili fikirler ve öneriler ortaya konmaktadır.