An Approach for Natural Ventilation in terms of Regenerative Design


Darçın P.

Mimarlık Dergisi, pp.69-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Mimarlık Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.69-72
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Humans can affect nature and ecosystems adversely in consequence of their activities, especially by generating built environments for their requirements. For one of these requirements, access to clean air, accurate ventilation is needed in the built environment. In regard to health, environment and economy, preference of natural methods for ventilation can be considered. Due to intersection of current approaches about built environment with environmental sustainability aims, has pushed the existing methods to evolve and constituted regenerative paradigm and its projection on built environment, regenerative design approach. This study offers a systematic method for natural ventilation by re-examining the subject in terms of regenerative built environment principles with intentions to be beneficial to designers and researchers.

İnsanlar gereksinmelerini gidermek amacıyla bazı eylemleri – özellikle yapma çevreye ilişkin eylemleri – ile doğayı ve çevresistemleri olumsuz etkileyebilir. Önemli gereksinmelerden birisi olan temiz hava soluma, yapma çevrede uygun bir havalandırma eylemi ile karşılanabilir. Havalandırmada doğal yöntemlerin yeğlenmesi sağlık, çevre ve ekonomi açısından daha yararlıdır. Yapma çevrenin çeşitli özelliklerine ilişkin güncel yaklaşımların çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ile çakışması, var olan yöntemleri evrilmeye zorlamış, böylece yenileyicilik olarak adlandırılan kavramı ve bu kavramın yapma çevredeki yansıması yenileyici tasarım yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, doğal havalandırma konusunun yenileyici tasarım yaklaşımı kapsamında yeniden ele alınması ile tasarımcılara ve araştırmacılara katkı sağlamayı amaçlayan doğal havalandırmaya ilişkin sistemli bir yöntem sunmaktadır.