Kompleksite İktisadı ve Ajan Temelli Modelleme; Metodolojik Bir Yaklaşım


EREN E.

Türkiye Ekonomi Kurumu, 01 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text