Türk Yoğurdundan Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu


ispirli h., DERTLİ E.

ICADET, 21 - 23 Eylül 2017