Karma Öğrenme Ortamındaki Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarının, Web Materyalini Kullanma Davranışlarının ve Devamlarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Değerlendirilmesi


Creative Commons License

YILMAZ M. B., ORHAN Ş. F.

International Journal of Human Sciences, vol.8, no.2, pp.1027-1048, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: International Journal of Human Sciences
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.1027-1048
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada karma öğrenme ortamında ders alan üniversite öğrencilerinin akademik başarıları, web materyalini kullanma davranışları ve derse devamları öğrenme yaklaşımlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersini alan 91 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını belirlemek için Biggs, Kember ve Leung’e ait olan ‘Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin uyarlanmış Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin karma öğrenme ortamındaki akademik başarılarının, Web materyalini düzenli kullanma davranışlarının, yüz yüze derse ve Web ortamında derse devamlarının öğrenme yaklaşımlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği yönündedir. Araştırmanın sonuçları, karma öğrenme ortamının gerek derin gerekse yüzeysel öğrenme yaklaşımına sahip öğrencilerin akademik başarıları, Web tabanlı öğrenme ortamını düzenli kullanmaları, yüz yüze ve Web tabanlı öğrenme ortamına devamları üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak; üniversitelerdeki yüz yüze öğretim ortamlarının Web tabanlı ortamlarla harmanlanması; böylelikle öğrencilere etkili öğrenme ortamları sunan karma öğrenme ortamlarının oluşturulması önerilmektedir