İMKB de Getiri Değişkenliğinin Hesaplanmasında ARCH GARCH Ailesi Modellerinin Kullanılması


BİLDİRİCİ M. E.

8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Malatya, 24-25 Mayıs, 01 May 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text