II. Viyana Kuşatması, Karlofça Antlaşması ve Avrupa Birliği Üçgeninde Türkiye ve İngiltere


Özkan S. H.

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.71, pp.26-29, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)