Elektrikli taşıtlar: Tarihsel gelişimi, türleri ve gelecek eğilimi


Aykaç C. B., Yiğit K., Acarkan B.

International Congress on Science and Engineering for Sustainability , İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2021, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Throughout the history, transportation concept has a main importance for humankind. Transportation

vehicles have continuous improvements to satisfy needs such as carrying people or logistics

merchandise from any location to other. Especially, with mid-19th century transportation vehicles

changed their workforce from animal/human power to fossil fueled motor power. Nowadays, trends in

vehicles have been started to change from internal-combustion engines to electrically drive engines.

In this study, it has been mentioned that the changes and evolution process of land vehicles which is a

great part of land transportation business. In this context, historical background and technological

advancements of electric vehicles are examined. The future trends and expectations of the electric

vehicles are also shared.

As a conclusion, it has been expected that the interest for the electric vehicles to be increased day by

day and to be find a wider area of use. The biggest reasons of these expectations are technological

improvements, environmental awareness and energy efficiency.

İnsanlık tarihi boyunca ulaşım taşıtları önemli bir kavram olmuştur. Bir noktadan başka bir noktaya gitme

ve ürün taşıma gibi ihtiyaçlar karşısında ulaşım taşıtları sürekli gelişim göstermiştir. Özellikle 19. yüzyıl

ortalarından itibaren ulaşım taşıtları yerini insan gücünden fosil yakıt kaynaklı motor gücüne bırakmıştır.

Günümüzde ise süreç içten yanmalı motorlar ile tahrik edilen taşıtlardan elektrik tahrikli taşıtların

kullanılması yönünde eğilim göstermektedir.

Bu çalışmada, ulaştırma sektörünün önemli bir parçası olan kara taşıtları ve kara taşıtlarındaki dönüşüm

süreci ele alınmıştır. Bu kapsamda, elektrikli taşıtların gelişim süreci ve teknolojik gelişimi incelenmiş,

elektrikli taşıtların gelecek eğilimi ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, teknolojik gelişim, çevresel duyarlılık ve enerji verimliliği gibi parametrelerin ön plana

çıkması ile elektrikli taşıtlara ilginin günden güne artacağı ve daha geniş kullanım alanı bulacağı

öngörülmektedir.