Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması


Ömür Y. E., Sezgin Nartgün Ş.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.20, no.3, pp.307-326, 2014 (Peer-Reviewed Journal)