Diz MR Görüntülerinde Menisküs Bölgelerinin Otomatik Tespiti


Saygılı A., Varlı S.

24. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016 identifier identifier