N-[5-Etil-1,3,4-Tiyodiazol-2-yl]ditiyokarbamat Bileşiğinin Katı Hal Elektriksel İletkenliği,


Görgülü A. O. , Aydoğdu Y., ARSLAN M.

01 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text