BÜYÜK HİDROLİK YAPILAR-SOĞUK SAVAŞ- SINIRAŞAN SU SORUNLARI İLİŞKİSİ VE SOĞUK SAVAŞ’IN BIRAKTIĞI MİRAS


Conker A.

Alternatif Politika , vol.11, no.2, pp.319-340, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Alternatif Politika
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.319-340
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

20. yüzyıl, büyük hidrolik yapıların sayısının tüm dünyada hızla arttığı bir asır olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş dönemine denk gelen 1950-80 yılları arasındaki büyük artış dikkati çekmektedir. Bu çalışma, Soğuk Savaş, büyük hidrolik yapılar ve sınıraşan su ilişkileri olguları arasındaki ilişkiyi analiz etmek maksadıyla hazırlanmıştır. Dünyanın faklı coğrafyalarında yer alan sınıraşan su havzalarından elde edilen örneklerden yola çıkarak bu çalışma Soğuk Savaş’ın koşullandırdığı küresel siyasi bağlamın ve bunun bölgesel yansımalarının bir taraftan büyük hidrolik yapıların artışına uygun politik ortam hazırladığını ve böylelikle sınıraşan su ilişkilerini doğrudan etkilediğini ortaya koyarken; diğer yandan sınıraşan su havzalarındaki hidropolitik dinamikler ve genel siyasi bağlam ilişkisinden hareketle Soğuk Savaş’ın bölgesel yansımalarının kıyıdaş devletler arasındaki su ilişkilerini koşullandırdığını savunmaktadır. Son, olarak her ne kadar büyük hidrolik yapılar inşa etme motivasyonunun gelişmiş devletlerde gerilediği görülse de Soğuk Savaş döneminde gelişen bu bakış açısının gelişmekte olan devletlerde halen hâkim bakış açısı olduğu ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Büyük Hidrolik Yapılar, Sınıraşan Su Politikaları.