Lathyrus L. cinsine ait bazı türlerin glutelin proteinlerinin SDS-PAGE yöntemi ile analizi


BALIK D. , Genc H., Sahin A.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 01 Haziran 2008

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri