Hacı Bektaş Velayetnamesinde Bir Kahraman Modeli Olarak Sarı Saltuk


Koçak A.

Alevilik Araştırmaları Dergisi- Journal of Alevism Studies, no.1, pp.15-24, 2011 (Peer-Reviewed Journal)