Ulaştırmada Erişim ve Sürdürülebilirlik Ortak Paydası Olarak Yürünebilirlik: Davutpaşa Yerleşkesi Örneği


Aksoy B.

13. Ulaştırma Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.145-154

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-154
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yürünebilirlik; kentsel alan ulaştırma ağının temelini oluşturan, fiziki çevre ve bireysel tepkilerin etkileşiminden ortaya çıkan bir olgudur. Yayalar için güvenli, konforlu ve estetik algılarına hitap eden bir biçimde erişimin sağlandığı alanlar ‘yürünebilir alanlar’ olarak tanımlanır. Yürünebilirliğin yüksek olduğu bir toplu ulaşım ağı; herhangi bir topluluğun tasarlayabileceği, inşa edebileceği ve koruyabileceği en uygun sistemdir. Yürünebilirliğin yüksek olması, kentsel bölgelerde doğal ve ekonomik kaynakların sürdürülebilirliğini destekler. Ek olarak insan etkileşimini, fiziksel sağlığı ve artırılmış güvenliği de beraberinde getiren bir sosyal bileşen olarak göze çarpar. Üniversite yerleşkeleri-özellikle şehrin içinde yer alan üniversite yerleşkeleri- küçük ölçekte birer kentsel yaşam alanıdır. Bu bağlamda, üniversite yerleşkelerinin de erişim bakımından güvenlik, konfor ve estetik anlamlarda değerlendirilmeleri yürünebilirliğin farklı yansımalarının incelenebilmesi için önem taşır. Bu çalışma kapsamında amaç, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nin erişim ve sürdürülebilirlik ortak paydasında yürünebilirliğinin araştırılmasıdır. Öğrencilerden oluşan bir örneklem kümesi belirlenmiş; bu kümeye ulaştırma türü tercihleri, yürüme alanı yeterlilikleri ve güvenlik algıları, yürüme tercihlerine etki eden unsurlar, yerleşke içi yatay/düşey işaretlemeler ile yerleşke içi sürücü davranışlarına ilişkin sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar neticesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde yaya erişim sorunları ortaya konulmuştur. Ortaya çıkarılan erişim sorunlarının yanı sıra, söz konusu alan güvenlik, yürüme konforu ve estetik algıları bakımından değerlendirilmiş ve sürdürülebilir ulaştırmanın en güçlü ve büyük bileşeni olan yürüme türünün geliştirilmesi için bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Yaya erişimi, Yürünebilirlik, Küresel Yürünebilirlik İndeksi.