BATI COĞRAFYASI VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER EŞLİĞİNDE SANAT ESERİ RESTORASYONU ÜZERİNE KRONOLOJİK BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Boyraz B., Karaoğlu A. S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.67, pp.448-459, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 67
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.448-459
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

From a literature point of view, conservation and restoration practices have a rich background in the West. However, it is not possible to say that this rich background can be seen in Turkey as well. Indeed, literary studies and theoretical research relating to our conservation and restoration initiatives remain at a level that can be considered as minor compared to the West. It is relatively possible to create a chronology that covers our immoveable works. However, offering a chronology regarding our moveable works, and especially our works of art, is difficult due to the disconnectedness between “subjective” and “independent” studies on the subject.

Setting out from the qualification in proficiency in art thesis prepared by the authors, this article was presented with the purpose of helping to fill this gap. In this sense, an assessment having conceptual contents was made on the restoration of works of art in the first chapter of the article. In the assessment, suggestions were made for the term restoration, and the concept of the protection of works of art was discussed. Restoration practices involving works of art were discussed in the chapter that follows. In this chapter that proceeds along two lines, namely those concerning the West and Turkey, the principal initiatives were listed. The properties of Kimyahane, which is also mentioned in the text, were emphasized in the Conclusion, and the current status of the restoration workshops in Turkey were interpreted. 

Literatür açısından bakıldığında konservasyon ve restorasyon uygulamaları Batı coğrafyasında derin bir arka plana sahiptir. Ancak söz konusu derinliğin Türkiye’deki durumu için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira konservasyon ve restorasyon girişimlerimize dair yazınsal çalışmalar ve teorik araştırmalar Batı’ya kıyasla azınlık sayılabilecek düzeydedir. Taşınmaz eserlerimizi kapsayan bir kronoloji oluşturmak nispeten mümkündür. Fakat taşınır eserlerimize ve özellikle de sanat yapıtlarımıza yönelik bir tarihçe ortaya koymak konuya dair “sübjektif” ve “bağımsız” çalışmaların birbirinden kopukluğu nedeniyle güçtür.

Yazarların kaleme aldığı sanatta yeterlik tezinden yola çıkarak üretilen bu makale ilgili boşluğu doldurmaya yardımcı olma gayesi ile sunulmuştur. Bu anlamda makalenin ilk kısmında sanat eseri restorasyonu üzerine kavramsal içerikli bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirmede restorasyon terimine yönelik öneriler aktarılmış ve sanat eserini koruma olgusu tartışılmıştır. Ardından gelen kısımda ise sanat yapıtlarını kapsayan restorasyon uygulamalarından bahsedilmiştir. Batı ve Türkiye olmak üzere iki çizgide ilerleyen bu kısımda belli başlı girişimler sıralanmıştır. Sonuç bölümünde de metinde adı geçen Kimyahane’nin sahip olduğu özellik vurgulanmış ve Türkiye’deki restorasyon atölyelerinin güncel durumu yorumlanmıştır.