Turk Destanlari Cercevesinde Hediyelesmenin Fonksiyonlari


KOÇAK A.

VII. Milletlerarasi Turk Halk Kulturu Kongresi, 01 Temmuz 2006