Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dinleme Etkinliklerinde Kronolojik Sıralama


Creative Commons License

Baş B., Tekin E.

2. International Black Sea Conference on Language and Language Education, Sinop, Turkey, 21 - 22 September 2018, pp.19-20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sinop
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-20
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yabancı dil öğrenimi sürecinde dinleme en önemli becerilerden biridir; çünkü bir becerinin daha öğrenilmesi tamamen ona bağlıdır. Bu beceri de konuşmadır. Yabancı dil öğrenme stratejileri farklı olabilmekle birlikte dinleme, yabancı dil öğrenmenin ilk basamağını oluşturmaktadır. Dinleme süreci; ders kitabı, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi çeşitli araçlar vasıtasıyla gerçekleşebilir. Dinlenilen her şey birer metindir. Dinleme metinlerinin sahip olması gereken temel özellikler bulunmaktadır. Özellikle yabancı dil öğretiminde bu özelliklere dikkat etmek çok önemlidir. Çünkü yabancı dil öğretimi belirli bir strateji dâhilinde planlı ve profesyonel olmak koşuluyla gerçekleşebilir. Ders kitaplarındaki dinleme metinleri de bu planın içerisinde yer alır. Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Yabancılar için Türkçe (B2) ders kitabındaki dinleme metinlerine yönelik etkinliklerde yer alan kronolojik sıralama tespit edilmiştir. Kronolojik sıralama ölçütü Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR)’ndeki metin özelliklerinde yer alan ‘söylem yapısı’ bölümü esas alınarak belirlenmiştir. Ders kitabında yer alan dinleme metinleri doğrultusunda geliştirilmiş etkinliklerdeki kronolojik sıralama tespit edilmiş ve etkinliklerdeki sıralamanın dinleme metnindeki sıralama ile uyumu belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir.