Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çokuluslu İşletmelerde Denizaşırı Görevli (Expatriate) Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Çalışma


CAN E.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.2, no.9, pp.77-80, 1998 (SSCI)