Eğitim Tarihi Üzerine Felsefi Bir Deneme


Creative Commons License

Taşdelen V.

in: Yahya Akyüz Armağanı, Öztürk, C., Fındıkçı, İ., Editor, Pegem, Ankara, pp.1183-1192, 2011

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Pegem
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1183-1192
  • Editors: Öztürk, C., Fındıkçı, İ., Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

İnsan zamansal bir varlıktır. Onun zamansal olması, bir yandan tarihsel bir ortam içinde yaşaması, bir yandan da içinde yaşadığı tarihsel ortamı yeniden inşa etmesi anlamına gelir. O şimdi ve burada yaşayan bir varlık olarak tarihle varoluşal bir bağlantı içindedir. Bu açıdan bakıldığında, “Eğitim açısından eğitim tarihinin önemi nedir?” sorusu, bu varoluşsal perspektiften cevaplanabilir. Tarihi, bir birikim ve deneyim alanı olarak öne çıkaran bu yaklaşım, eğitim tarihini de hem teorik, hem de pratik açıdan “eğitim için tarih” olarak ele almayı amaçlar. Dolayısıyla eğitim tarihçisi, üzerinde çalıştığı dönemin koşullarını, toplumsal ve siyasal yapısını kendi varoluşsal koşulları bağlamında yeniden inşa ederken, geçmişin kendi zamanı ile olan bağını da yeniden kurar.

Bu makalede yer yer John Dewey’nin, yer yer varoluşçu filozofların görüşlerine atıfla eğitim tarihinin eğitim açısından taşıdığı anlamı irdelemeye çalışacağız. Bu bakış açısı, eğitim tarihini bir rivayet, öykü ve haber alanı olmaktan çıkararak bugünün eğitim pratiğine bir katkı olarak sunmayı amaçlar.