Üniversite öğrencilerinin değer algılarının incelenmesi


Creative Commons License

Tekel E., Korumaz M.

YILDIZ Journal of Educational Research, vol.4, no.2, pp.66-82, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : YILDIZ Journal of Educational Research
  • Page Numbers: pp.66-82

Abstract


için t-testi ve One Way ANOVA analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre geleneksellik ve hazcılık değerlerinde kadınlarınve erkeklerin arasında kadınların lehine anlamlı bir farklılık vardır. Bir diğer bulguya göre geleneksellik ve uyma alt boyutunda grupların aritmetik ortalamaları arasında eğitim fakültesi lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır