Üniversite öğrencilerinin değer algılarının incelenmesi


Creative Commons License

Tekel E., Korumaz M.

YILDIZ Journal of Educational Research, cilt.4, sa.2, ss.66-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: YILDIZ Journal of Educational Research
  • Sayfa Sayıları: ss.66-82

Özet


için t-testi ve One Way ANOVA analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre geleneksellik ve hazcılık değerlerinde kadınlarınve erkeklerin arasında kadınların lehine anlamlı bir farklılık vardır. Bir diğer bulguya göre geleneksellik ve uyma alt boyutunda grupların aritmetik ortalamaları arasında eğitim fakültesi lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır