Türkiye Şartlarında Ilık Karışım Asfalt Uygulamasının Ekonomik ve Çevresel Değerlendirmesi


Creative Commons License

KARAKUZU K., ÖZEN H.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)