Caddelerdeki Değişimin Mekânsal Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Samsun Çiftlik Caddesi


Creative Commons License

Avlar E., Yazıcı B.

İdealkent, vol.11, no.30, pp.818-848, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 30
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31198/idealkent.668048
  • Journal Name: İdealkent
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.818-848
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kamusal alan olan caddelerdeki değişim, birçok farklı uygulamanın yanı sıra, caddelerin yayalaştırılmasını ve caddeye arayüz oluşturan binaların yenilenmesini de kapsar. Kent yollarının yalnızca yürünebilen alanlar olarak düzenlenmesi ve yürüyenlere daha geniş alan-lar ayrılması için, caddelerde yayalaştırma yapılmaktadır. Zaman içinde bina cepheleri birçok etkene bağlı olarak, kullanıcı gereksinimlerine ve isteklerine yanıt veremez duruma geldiğinde ise cepheler yenilenmektedir. Samsun Çiftlik Caddesi de yayalaştırılan ve bina cepheleri yeni-lenen kentsel mekânlardan biridir.

Çalışmanın amacı; projenin kente estetik, sosyal ve ekonomik yönden ne düzeyde değer kattı-ğının, caddenin yayalaştırılması ve bina cephelerinin yenilenmesiyle nasıl bir sonuç elde edildiğinin, caddedeki değişimden dolayı kullanıcı memnuniyetinin hangi düzeyde olduğu-nun ve caddedeki değişimin sorunlara yol açıp açmadığının sorgulanmasıdır. Bu amaçla Samsun Çiftlik Caddesi’nin fiziki durumu incelenmiş, mekânsal özellikleri belirlenmiş ve caddede yapılan değişiklikten kullanıcıların memnuniyet düzeyi ölçülmüştür. Çalışma sonu-cunda elde edilen verilere göre, Çiftlik Caddesi'nin mekânsal kalitesinin ve kullanıcı memnu-niyetinin arttırılması için öneriler geliştirilmektedir.