Logaritma Fonksiyonunun İrrasyonel Fonksiyon İle Temsili ve Bu Temsile Dayalı Üstel Fonksiyon Elde Edilmesi Üzerine


ÖZIŞIK M.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.25, pp.542-549, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier