İran Sinemasında Çocuğun İnşası: Bu Bağlamda Mecid Mecidi Sinemasında Cennetin Çocukları ve Cennetin Rengi Filminin İncelenmesi


TERZİ Ö., NUHOĞLU M.

International Journal of Social Science Research Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.137-152, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)