Türkiye'de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme


OKTAYER A.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.73-100, 2009 (Peer-Reviewed Journal)