Pirinç Üretimi Baca Tozlarının Liç Şartlarının Belirlenmesi


Aldı T., Aldı T.

12. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi ve Fuarı, 01 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text