An Investigation of the Sense of Place Attachment According to the Age Groups


Creative Commons License

Markoç I., Sari Haksever T. S. H.

Kent, İnşaat, Ekonomi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ulaım ve iletiim teknolojilerinin geliimi ile mesafeler yakınla, kiiler daha hareketli hale gelmitir. Öyle ki artık eski zamanlardaki gibi dünyaya gelinen yerleimde yaanıp ölünmesi nadir rastlanan bir durum olmutur. Kiiler eitim olanakları, ifırsatları, daha yüksek yaam kalitesine sahip olmak gibi çok çeitli sebeplerle yaamları boyunca defalarca yerleim yeri ve konut deitirmektedir. Ancak söz konusu hareketlilik kimi zaman isteyerek kimi zaman ise zorunlu olarak gerçeklemektedir.

Oldukça youn konut kullanıcısı hareketliliinin gerçekletii kentsel dönüüm sürecinde ‘Yer’e Balılık’ kavramı önemli bir memnuniyet parametresi haline gelmektedir. Kiilerin konut alanı dönüüm sürecinde özellikle zorunlu olarak yaam alanlarını terk etmeleri durumunda ‘Yer’ ile kurdukları baların yok olmasına sebep olmaktadır. Bu durum kiilerin hayat kalitesi ve konut kullanıcısı memnuniyet düzeylerinde düe sebep olmaktadır.

Kiiler zaman içinde fizik mekan ile ilikiler gelitirmekte ve yaanmılık biriktiren bu mekan ‘Yer’ anlamı taımaktadır. Doktora çalımalarımızın alan aratırmaları aamasında gözlemlenen bu problem üzerine, kiilerin yaam alanları ile kurdukları aidiyet ilikisi ve ortaya çıkan ‘Yer’e Balılık’ hissinin aratırılması gerekli görülmütür. Ancak günümüzde iletiim teknolojilerin saladıı geniimkanlarla uzak mesafeler yakınlamaktadır. Mekan kavramı, sadece fiziksel bir temsilin ötesine geçmisanal ortamlarda sosyalleme ve sevdiklerimiz ile bir araya gelme günlük alıkanlıımız haline gelmitir.

Bu balamda aidiyet ve yer ilikisi sorgulamasına iletiim teknolojilerinin kullanımı da dahil edilerek bir aratırma tasarlanmıtır. Aratırma örneklemi stanbul il sınırlarında yaayan; 18-30, 30-45, 45-60 ve 60-75 olarak tanımlanan 4 farklı yagrubundan 25’er kii olmak üzere toplam 100 kii ile anket çalıması yüz yüze görümeler halinde gerçekletirilmitir. Kiilerden aidiyet duydukları yeri tanımlamaları istenmi, bu yere ilikin sorular sorulmu; aynı zamanda da bu kiilerin sosyal medya kullanımları ve dier kiilerle iletiim kurma araçları sorgulanmıtır. Alandan elde edilen ham veri istatistik programı ile analiz edilmive çıkan veriler yorumlanmıtır.

Aratırma ile deien yagrupları ile ‘Yer’e Balılık’ oranının deitii görülmütür. Sosyal medya ve dier iletiim araçlarını kullanma sıklıının artmasıyla ilikili olarak, yere olan aidiyet balarının zayıfladıı sonuçlarına ulaılmıtır.