“İstanbul’daki azınlık bölgelerinin tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimler ve bunların mimari açıdan incelenmeleri”


Görgülü Ş. T.

Metropol, Yeni Hayat Tarzları, Yeni Sorunlar, Yeni Çözümler, Uluslararası 8.Kollokyum, İstanbul, Turkey, 3 - 08 November 1992

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey