A Method Suggestion for Determining the Regime Changes in Fiscal Policy


Oktayer A., Masatçı K.

9. International Confrence on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 11 April 2019, pp.124-140

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.124-140
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Fiyat düzeyinin mali teorisinin (FTPL) geçerliliğini inceleyen ampirik çalışmalar büyük oranda incelenen ülkedeki politikaların Ricardocu (R) ya da Ricardocu-olmayan (NR) olup olmadığının tespitine yönelmiştir. Bu bağlamda hâkim olan rejimin NR olduğunun tespiti FTPL’nin de geçerli olduğu anlamına gelecektir. Bu kapsamda literatürde yaygın olarak VAR ya da koentegrasyon analizi gibi doğrusal modeller kullanılmakta ve inceleme dönemi için sabit bir rejim öngörülmektedir. Oysa bu çalışmanın temel varsayımına göre kamu otoritesi zaman içerisinde R ya da NR politikalar arasında farklı tercihlerde bulunabilmektedir. Çalışmada Kalman filtresi kullanılarak bu değişimin gözlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, çeşitli ülkeler için yapılan test sonuçları da göstermektedir ki ülkelerin her ne kadar genel bir politika yaklaşımı olabilse de belirli dönemlerde bu yaklaşımlarından sapmalar gözlemlenmektedir.