Alternatif Yakıt Teknolojilerinde CNG Yakıtlı Araçların Emisyon Avantajları


FATMANUR Y., GÜLSÜM MELİKE Ü., BAHADIR T., BİLİŞİK Ö. N. , BARAÇLI H.

Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17 - 19 Aralık 2015