KARİYE MÜZESİ İÇİN İNTERAKTİF SUNUM TASARIMI ÖNERİLERİ VE MÜZENİN PR’I ÜZERİNE ETKİLERİ


Karagöl A., KAPLANOĞLU L.

1. Uluslararası SANAD Kongresi, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.779-788

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.779-788
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyanın pek çok yerinde anıt eserler müzeye dönüştürülmektedir. Ziyaretçinin müzeye gelmeden önce müze ile ilgili bilgi edinmesi gerekmektedir. Bu bilginin tasarımı hem görsel hem de içerik olarak izleyiciye aktarmaktadır. Bu aktarım kanalına halkla ilişkiler faaliyeti şeklinde ifade edebilir. Gelişen teknoloji uygulamaları tanıtım, duyurma ve en önemlisi deneyim olarak ziyaretçiler için etkili bir PR (halkla ilişkiler) faaliyeti olacaktır. Bu bağlamda tanıtım ve zengin içeriğin potansiyel ziyaretçiye hangi kanallardan sunulacağının önerilmesi birinci hedef olarak görülmektedir. İkinci hedef olarak da müzeye gelen ziyaretçinin gezisinden daha fazla verim aldığı ve bilgiyi özümsediği interaktif sistem önerileri sunmak amaçlanmaktadır. Sunum teknikleri olarak RFID çipler, 3B projeksiyon ve arttırılmış gerçeklik (AR) etkileşimi, sanal gerçeklik (VR), sensör tabanlı etkileşim, giyilebilir bilgisayar etkileşimi, hologram gibi çeşitli teknoloji destekleri kullanılmalıdır. Böylece ziyaretçide müzeyi ziyaret etmek için merak duygusu oluşacaktır. Teknolojinin adeta bir PR aracı olarak kullanılarak aktiviteler sunulması sağlanmalıdır. Farklı bir deneyimi yaşamak isteyen insanların böylece ilgisi çekilecektir.

In many parts of the world, monuments are turned into museums. The visitor must obtain information about the museum before coming to the museum. The design of this information conveys both visual and content to the audience as a whole. It can be expressed in the form of public relations activity to the transmission channel. Developing technology applications will be an effective PR (public relations) activity for visitors as promotion, publicity and most importantly experience. In this context, promotion and suggestion of the channels through which rich content will be presented to the potential visitor is seen as the primary objective. The second objective is to provide interactive system suggestions in which the visitor coming to the museum gets more efficiency and assimilates the information. Presentation techniques include RFID chips, 3D projection and augmented reality (AR) interaction, virtual reality (VR), sensor-based interaction, wearable computer interaction, and hologram. Thus the visitor will have a sense of curiosity to visit the museum. It should be ensured that the activities are presented by using the technology as a PR tool. People who want to experience a different experience will be attracted.