Yapay Sinir Ağları KullanarakDizel Motorlarda Termal Bariyer Kaplamanın Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi, ISSN : 2148-465, Cilt 1, Sayı 1 P, 24-35, (2012):


GÜRBÜZ H., Çırak B.

Nevşehir Üniversitesi Fenbilimleri Enstitü Dergisi, vol.1, no.1, pp.24-35, 2012 (Peer-Reviewed Journal)