Türkiye de yetişen Lathyrus L. cinsine ait bazı türlerin globulin A proteinlerinin elektroforetik analizi.


BALIK D. , Genc H., Sahin A.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 01 Haziran 2008