Ücret, Kariyer ve Yaratıcılıkla İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama


İmamoğlu S. Z., KESKİN H., Erat S.

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)