Investigation of the Relationship between Customers Product Perception and Consumption Habits in Shopping Centers by Correspondence and Robust Regression Analysis


Creative Commons License

Keskin A., Güneş M. Ş., Yıldız D.

Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the study is to examine behavior patterns towards product perception and consumption habits of consumers who prefer shopping centers, and to model and demonstrate the relationship between these patterns. Consumers who prefer shopping centers in Istanbul (Europe) have formed the units of the study. Correspondence analysis was used to measure consumers' product perception and consumption habits and to examine them on the map. Then, this relationship was modeled with robust regression technique. The results of the correspondence analysis showed that the two main clusters were formed and these two clusters were supported by robust regression analysis. Consumers participating in the survey, those seeking the essential guarantee for the product, were seen moving with the effect of advertising, provided advice. On the other hand, it was found that consumers who prefer conscious shopping act by being

Araştırmanın amacını, alışveriş merkezlerini tercih eden tüketicilerin ürün algısı (product percetion) ve tüketim alışkanlıklarına (consumer habits) yönelik davranış desenleri incelemek, bu desenler arasında ilişkiyi ortaya koyarak modellemektir. İstanbul (Avrupa) içi alışveriş merkezlerini tercih eden tüketiciler çalışmanın birimlerini oluşturmuşlardır. Tüketicilerin ürün algısı ile tüketim alışkanlıklarını ölçmek, harita üzerinde incelemek amacıyla uyum analizi kullanılmıştır. Daha sonra robust regresyon tekniği ile bu ilişki modellenmiştir. Uyum analizi sonuları ana iki kümenin oluştuğu görülmüş ve bu ana iki küme robust regresyon analizi ile desteklenmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerde, ürünü için garanti şartını arayanlar, garanti şartıyla beraber tavsiye, reklam etkisi gibi kendisine yakın olan değişkenlerle beraber hareket ettiği görüldü. Diğer yandan, bilinçli alışverişi tercih eden tüketicilerin ise ürünlerin bütçe dostu, kaliteli ve ucuz olması gibi etkenlerden etkilenerek hareket ettiği saptanmıştır. Robust regresyon yönteminde ürün algısı ile tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişki anlamlı olduğu belirlenmiştir.