Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Motorlarda Açık Oluk Yapısı Kullanarak Minimum Vuruntu Momenti İçin Rotor Yapısının Optimizasyonu


AYÇİÇEK E., Bekiroğlu N., Şenol İ.

YTÜ SİGMA Dergisi (Mühendislik ve Fen Bilimleri), vol.30, no.4, pp.392-401, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)