İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Öğrencilerin Estetik Algısını Geliştirmeye Etkisi


Creative Commons License

Başaran M., Erol M.

19. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2021), Şanlıurfa, Turkey, 12 - 14 November 2021, vol.1, pp.167-168

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-168
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Estetik sanatsal kavramlarla ifade edilebilir ancak sanat ve sanatsal kavramlarla sınırlı değildir. Çevredeki her nesne veya obje estetik olarak değer kazanabilir. Bu değerin kaynağı bireylerin objeye karşı estetik algısıdır. Estetik algı çevredeki objelerin estik yönünü keşfetme ve estetiği anlama adına önemlidir. İlkokul öğrencilerinin okul hayatları boyunca etkileşimde bulunduğu ders kitapları da estetik olarak açıdan incelenebilir. Çünkü ders kitaplarındaki metinlerin okuma zevki sağlama, okumaya karşı olumlu tutum geliştirme ve okumaya karşı isteklilik sağlama gibi işlevleri vardır. Bu işlevlerin gücü estetik algı ile daha da geliştirilebilir. Benzer şekilde estetik algı da iyi hazırlanmış ders kitapları ile artırılabilir. Özellikle Türkçe ders kitapları çocukların dil gelişimlerini ve algılarını etkileyen en önemli kaynaklardan birisidir. Bu noktada Türkçe ders kitaplarını estetik açıdan inceleme estetik algı gelişimi açısından önemlidir. Bu doğrultuda araştırmada 4. Sınıf Türkçe ders kitabını öğrencilerin estetik algısını geliştirme bağlamında incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada ders kitaplarının içerdiği metinlerin ve görsellerin estetik değer taşıma bakımından incelenecektir. Bu amaçla araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılacaktır. Araştırmada 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okutulan 4. sınıf ilkokul Türkçe ders kitabı incelenecektir. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “estetik unsurlar açısından ders kitabı inceleme formu” kullanılacaktır. İlgili literatürün incelenmesi sonucu hazırlanan estetik unsurlar açısından ders kitabı inceleme formunun” geçerliliği için uzman görüşlerine başvurulacaktır. Ders kitabı belirlenen amaçlar bağlamında incelendikten ders kitabının estetik değer taşıma niteliği tespit edilecektir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilecektir.

Anahtar kelimeler: Türkçe ders kitabı, estetik değer, ders kitaplarının estetik değeri.