Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı


Creative Commons License

Baş B.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.12, pp.60-68, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın zengin ürünlerinden biri de

atasözleridir. Bugüne kadar atasözleri üzerine oldukça fazla sayıda çalışma yapılmıştır.

Atasözlerimiz Türkçe öğretiminde anonim bir ürün olarak yer alırlar. Türkçe

programında atasözlerimiz ile ilgili genel amaç, özel amaç ve hedef davranışlar

bulunmaktadır. Türkçenin dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve

yazma çalışmalarında, atasözlerimizden faydalanılmalıdır.