Bolu-Yedigöller Granitik Kayaçlarının Petrojenezi


USTAÖMER P. A.

Konya Selçuk Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, pp.489-501, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)