YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MOBİL DESTEKLİ DÖNÜT KULLANIMI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARDA GÜNCEL EĞİLİMLER


Tekin E., Sallabaş M. E.

8. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, pp.182

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.182
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

21. yüzyıl, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatın her alanına yayıldığı bir çağdır. Bu gelişmelere koşut olarak eğitim yeniden kurgulanmakta ve teknoloji öğretim ortamlarına entegre edilmektedir. Yabancı dil öğretimi üzerine teorik bilgiler, tartışmalar, öğretim yöntem ve teknikleri gibi bilimsel araştırmalara konu olmuş birçok çalışma bulunmaktadır. Son zamanlarda yabancı dil öğretimi, teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte daha küresel bir bakışla ele alınmış ve geleneksel yöntemlerin dışına çıkılarak teknoloji odaklı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Teknolojideki gelişmelerin en önemli ürünlerinden biri olan akıllı telefonlar, insanların birçok şeyi gerçekleştirebildikleri araçlar olmuştur. Kolay taşınabilmeleri nedeniyle de insanların her zaman elinin altında olan bu araçların sağladığı kolaylıklar yabancı dil öğretimine de yansımıştır. Sadece sınıf içerisinde değil sınıf dışında da dil öğretiminde sürekliliğinin sağlanması akıllı telefonlar ile mümkündür. Öğretmenler ve öğrenciler akıllı telefonlardaki uygulamalar ile birbirlerine her zaman ulaşabilmekte, öğrenciler sorular sorabilmekte, öğretmenler sorulara cevap verebilmekte ve böylece karşılıklı olarak dönüt alıp verme gerçekleşebilmektedir. Dönüt, eğitimin her alanında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de önemlidir. Bu çalışmada, sayıları son dönemlerde artış gösteren yabancı dil öğretiminde mobil destekli uygulamalar yoluyla dönüt sağlama konulu bilimsel çalışmalar; telefonlarda kullanılan uygulamalar, araştırmaların konu dağılımları, seçilen beceri alanları, yöntem seçimleri, örneklem seçimleri, yararlılıkları ve sınırlılıkları açısından incelenmiştir. Çalışma, 2010-2021 yıllarında ERIC ve Web of Science veri tabanlarındaki makaleler ile Google Scholar’da yer alan Social Science Citation indeksli makaleler ile sınırlandırılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış, içerik çözümlemesiyle analiz edilmiştir. Mobil destekli dönüt verme araştırmalarında, araştırmacıların neler tespit ettiği ortaya çıkarılmış, hangi uygulamaları kullandıkları, araştırmaların kullanım özellikleri, olumlu yönleri, sınırlılıkları kategorilendirilmiştir ve bu bağlamda araştırma yapacak olanlara derleme çalışması sunulmuştur. Araştırmalarda kullanılan araçlar, kullanım özelliklerinin ve sonuçlarının tespit edilmesinin öğretmenlere dönüt verme konusunda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Sınırlılıklar açısından da araştırmacıları ileride bu sınırlılıkları aşacak araştırmaların yapılması açısından bilgilendirmek amaçlanmıştır.