"Avrupa Birliği’nden Seçilmiş İki Ekonomi: İngiltere ve Almanya "


Eren K.

Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19) Artvin Çoruh University and Hopa Chamber of Commerce and Industry, Artvin/Türkiye, Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract


Avrupa Birliği’nden Seçilmiş İki Ekonomi: İngiltere ve Almanya

ÖZET


İngiltere’nin 2016 referandumu (Brexit) İngiltere-Avrupa Birliği ilişkilerini etkileyen önemli sonuçlar doğurmuştur. Referandum sonuçları gereği İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması  gündeme gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı veren İngiltere ile Avrupa Birliği’nin en güçlü ekonomisi olan Almanya ele alınmıştır.

Girdi-Çıktı analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Brexit öncesi en son yayınlanan 2010 yılı Eurostat verileri kullanılmıştır.

Birinci bölümde iki ülkenin ekonomisi; istihdam, yerli girdi kullanımı, katma değer, dış ticaret gibi yapısal özelliklerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.  İkinci bölümde sektörel nihaî talep değişmelerinin olası makroekonomik sonuçları karşılaştırılmaktadır. Ayrıca iki ülkede izlenmesi gereken en uygun politikalar tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Brexit, Girdi-Çıktı analizi, Nihai talep, Etki katsayısı

JEL Sınıflaması: D57, J21, F14, E24,F15.

Two Economies Selected from the European Union:The UK and Germany

ABSTRACT

The United Kingdom’s European Union membership referendum (also known as BREXIT) of 2016 has posed important consequences involving the relationship between the UK and the EU. In parallel with the result, the former has scheduled to leave the EU.

Respecting this background, the economy of the UK is examined in this study together with the economy of Germany, being the strongest power of the EU.

Latest data from the Eurostat (2010) before Brexit have been used according to the method of Input-Output.

In the first section, the economies are compared with the focus on structural characteristics such as the rates of employment, domestic input, value added and foreign trade. In the second section, probable macroeconomic consequences of sectoral changes of the final demand are elaborated. Besides, the optimal policies of the two have been sought.

Keywords: The European Union, Germany, The United Kingdom, Brexit, Input-Output method, Final demand, Impact coefficient.

JEL Classification: D57, J21, F14, E24,F15.