Çoklu Algılama Sistemleri ile Obje Çıkarımı


Uzar M., Uzar M.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 6. Teknik Sempozyumu, 01 February 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text