Human Health Effects of Air ConditionerS


ÖZÇİMEN D. , Terzioğlu P., YÜCEL S.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.30, pp.56-65, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI
  • Page Numbers: pp.56-65

Abstract

Binalarda  kullanılan  klimalar  insan  sağlığı  için  faydalı  ya  da  zararlı  olabilir.  Yanlış  yer  seçimi  veya  düşük  kalitedeki  klimalar  sağlık  için  zararlı  faktörler dir.  Aynı  zamanda  bir  çok  bakteri  ve  mantar,  soğutma  sistemlerindeki  buhar  ve  su  birikintileri  yüzünden  çoğalabilirler.  Bu  problemler  insanlarda  hastalığa  neden  olabilir  ve  hasta  bina  sendromu  olarak  ta  bilinen  bazı  semptomlara  yol  açabilirler.  Genellikle, bu  sendroma  sahip bina sakinleri gözler, burun ve boğazlarının tahrişi, nörotoksik ve genel sağlık sorunları, deri iritasyonu,  koku ve tat  hislerinin kayıbı gibi semptomlardan şikayet ederler. Diğer taraftan bilimsel otoriteler, klimaların  bilinçli  bir  ş ekilde  kullanıldığı  takdirde  insan  sağlığına  büyük  faydaları  olabileceğini  de  kanıtlamışlardır.   Klima  kullanımı  özellikle  yaşlı,  şeker  ve  kalp  hastalığına  sahip  insanlara  tavsiye  edilmektedir.  Ayrıca,  binalarda  kullanılan  klimaların  soğutma  sıvılarınında  çevre  üzerine,  ozon  tabakası  ve  küresel  ısınmaya  ve  enerji  tüketimindeki  artışa  önemli  negatif  etkileride  olabilmektedir.  Bu  çalışmada,  binalarda  kullanılan  klimaların   insan   sağlığı   üzerine   etkileri   olumlu   ve   olumsuz   yönleriyle   birlikte   karşılaştırılarak  değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler:  Klimalar, klima filtreleri, hasta bina sendromu, insan sağlığı

Air conditioners which are used in buildings can be useful or harmful for human health. A wrong place or  poor quality of air conditioners is harmful factors for health. Many bacteria and fungi can be also  proliferated  because of dense and water accumulations in cooling systems. These problems can cause illness and some  symptoms called sick building syndrome  . Generally building occupants who have this syndrome complain of  symptoms such as sensory irritation  of the eyes, nose, and throat; neurotoxic or general health problems; skin  irritation; odor and taste sensations.  On the other hand, scientific authorities proved that air  -  conditioners can  have great benefits for human health when they are used consciously  . Especially the usage of air conditioners  is recommended to the people that are old and diabetic, and heart patients. Moreover, air conditioners which  are used in buildings have the important negative effects on environment such as the effects of cooling  fluids  on ozone layer and global warming, and energy consumption.  In this study, the effects of air conditioners  used in the buildings on the human health were evaluated by comparison of the pros and cons. 

Keywords:  Air conditioners, air conditioning fil  ters, sick building syndrome, human health