Reklamlarla Değişen Kültür: Tüketilen Kimlikler


YURTSEVER B.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplantıları 2. Ulusal Sempozyumu, 01 March 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text