Postmodernizm Bağlamında Batı Fotoğrafçılığında Yeniden Üretim-Kendine Mal Etme ve Türk Fotoğrafçılığında Deneysel-Kurgusal Fotoğraf


Creative Commons License

GÜLAÇTI İ. E.

Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.86, pp.3431-3445, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 86
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26449/sssj.3352
  • Journal Name: Social Sciences Studies Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.3431-3445
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Modernizm’in fotoğrafa atfettiği gerçekliği belgeleme gücü fotoğrafın akla ilk gelen yönü olsa da Postmodernizm, fotoğrafı ayrı bir sanat olarak kabul etmiştir. Böylece yeniden tanımlanan fotoğrafın, özgünlüğü ve tek kaynaktan beslenmeyi reddedişi bireysel dışavurum ile birleştiğinde fotoğrafı gerçeklik ve içerikten ziyade görünüm ve sunuma önem veren, yeniden üretilebilir, deneysel bir sanatsal etkinlik alanı yapmıştır. Bu çalışma, Postmodernizm bağlamında, Batı fotoğrafçılığında yeniden üretim yoluyla kendine mal etme eylemi ile Türk fotoğrafçılığının 1980 sonrası postmodernist bağlamdaki deneysel-kurgusal fotoğraf örneklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede Postmodernizm ve fotoğraf ilişkisinin fotografik çerçevede tartışıldığı bölümden sonra yeniden üretim fotoğraf kavramı Batı fotoğrafçılığındaki başat örnekleriyle ele alınmaktadır. Daha sonra Türk fotoğrafçılığında 1980’den sonra görülen deneysel-kurgusal fotoğrafın tarihine değinilerek bu fotoğraf dalının karanlık oda uygulamalarına dayalı öncü örnekleri, Postmodernizm ile olan bağıntıları çerçevesinde incelenmektedir. Son olarak da hem Batı fotoğrafçılığında hem de Türk fotoğrafçılığında kendine özgü doğası içinde gerçekleşen fotografik Postmodernizm’e dair amaçlanan bağlamda katkı sağlayacak sonuçlar ve değerlendirmeler paylaşılmaktadır.