Bilgi ve Verilerin Kaynağından Değerlendirme Merkezine Taşınımı


CANSEVER G.

Küçükçekmece Gölü ve Havzası için Çevre Yönetim Biriminin Oluşturulma Süreci ve Bölgeye Katkıları Çalıştayı, 01 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text