Bilgi ve Verilerin Kaynağından Değerlendirme Merkezine Taşınımı


CANSEVER G.

Küçükçekmece Gölü ve Havzası için Çevre Yönetim Biriminin Oluşturulma Süreci ve Bölgeye Katkıları Çalıştayı, 01 Ekim 2004